GROHE OG BÆREKRAFT

GROHE er en av verdens ledende merkevarer innenfor komplette baderomsløsninger og kjøkkensystemer. GROHE har som mål å skape livsforbedrende, intelligente og bærekraftige løsninger som tilføyer merverdi for kunden. For GROHE er bærekraft en integrert del av selskapets strategi i tråd med kvalitet, teknologi og design. Forpliktelse til bærekraft handler om å finne nye løsninger. Dette kan ikke kun gjennomføres på ett felt, og GROHE implementerer bærekraft på alle områder inkludert kjerneaktiviteter hos medarbeidere, leverandører, kunder, prosesser, produkter og sosialt ansvar.

I april 2020 nådde GROHE en CO2-nøytral produksjon. Dette var en viktig milepæl i selskapets langsiktige arbeid med bærekraft. Initiativet er godt knyttet til de mange tiltakene GROHE har iverksatt for å fremme reduksjon av CO2-avtrykk og for å spare viktige ressurser i våre fabrikker.

Thomas Fuhr
COO Fittings LIXIL International & Co-CEO Grohe AG

BÆREKRAFTSMÅL

GROHE engasjerer seg i FNs 17 bærekraftsmål. Selskapets hovedfokus er på de 3 strategiske målene nedenfor.

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

Forbedre hverdagen for 100 millioner mennesker gjennom sanitets- og hygieneinitiativer innen 2025.

Null karbonutslipp og sirkulær økonomi

Oppnå fullstendig eliminering av CO2-utslipp fra våre livsstilsløsninger og aktiviteter innen 2050, og bli en ledende produsent innen bærekraft.

LIKESTILLING FOR ALLE

I 2020 vil LIXIL skape en kultur med mangfoldighet og integritet på tvers av organisasjonen.

I 2018 lanserte vi et initiativ med fokus på å redusere plast i produktemballasjer og erstatte dette med mer bærekraftige alternativer. I løpet av august 2020 hadde vi spart ca. 21 millioner produktemballasjer av plast. Målet er å kutte all plast i produktemballasjer innen 2021, noe som er et viktig bidrag i den globale kampen mot plastavfall.

Thomas Fuhr
COO Fittings LIXIL International & Co-CEO Grohe AG

REDUSERING AV CO2-AVTRYKKET

GROHE streber etter å øke fokuset på bærekraftige løsninger gjennom alle ledd i organisasjonen. Vi har som mål å utvikle intelligente teknologier som kan hjelpe kunden til å redusere deres personlige CO2-avtrykk i hverdagen. Ønsker du også å bidra? Les våre tips for å spare vann og energi, og se fler av våre vannbesparende produkter. Du finner også mer informasjon om GROHEs bærekraftige produksjon og våre prosjekter som fungerer som kompensasjon for unngåelig CO2-utslipp.