Garanti & generelle betingelser

5 Year GROHE Guarantee

GROHE har en utvidet 5 års garanti for produkter kjøpt etter 01.01.2012.

Generelle garantibestemmelser

Varer med fabrikasjonsfeil repareres eller erstattes gratis ved franko returnering innen 5 år fra produktet ble levert. Hvis produktets installasjonsdato ikke kan fastsettes, angis garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra produktets datoangivelse på armatur/armaturdeler.

Produkter kjøpt før denne dato har 2 års garanti.

Forbehold i garantien

Garantien er forbundet med følgende forbehold:

 • Garantien omfatter ikke forhold som skyldes feil installasjon eller urenheter i vannet.
 • Alle armaturer skal oppbevares frostfritt, og frostskader dekkes derfor ikke av garantien.
 • Skader som skyldes manglende eller feil vedlikehold, dekkes ikke. Vedrørende vedlikehold og pleie henviser vi til de vedlagte anvisningene i emballasjen.
 • Garantien omfatter ikke batteriet i elektroniske armaturer.
 • Det gis 2 års garanti på batterier
 • På armaturer med keramisk innsats gis det dessuten 5 års garanti mot drypp fra tut/utløp.
10 Years Warranty

GROHE har en udvidet 10 års garanti for følgende produkter kjøpt efter 01.01.2012:

 • Grohe Rapid SL innbyggingssisterner med manuell betjening
 • Rapido og andre innbyggingsbokser

Garantien dekker:

 • Innbyggingsdeler

Følgende dekkes ikke av garantien:

 • Synlige deler som trykkplater dekkes ikke.
 • Skader forårsaket av urenheter i vannet dekkes ikke.
 • Skader forårsaket av installasjonsfeil.

Garantiforbeholdene er de samme som for den utvidede 5-årsgaranti.

Reservedeler

Grohe garanterer at det kan leveres reservedeler til de kjøpte produktene i 15 år etter kjøpet.

Reklamasjon

Følgende retningslinjer må følges ved eventuelle reklamasjoner:

Feil som oppdages når produktet mottas, skal omgående rapporteres til leverandøren for nærmere avtale om eventuelle tiltak eller retur.

Feil som oppdages i forbindelse med eller etter installasjon, skal rapporteres til leverandøren eller Grohes serviceavdeling for nærmere avtale om tiltak eller retur.

Ved større skader: Utfør kun "førstehjelp" og kontakt deretter Grohes serviceavdeling samt forsikringsselskapet før du gjør mer.

Returvarer

Varer mottas i retur kun fra VVS-grossist og etter forutgående avtale, der Grohe angir returforsendelsesnummeret, som, sammen med fakturakopi, må vedlegges returvaren.

Varene skal returneres i uskadet originalemballasje. Under forutsetning av franko returnering beregnes 30 % i returfradrag.

Levering

Grohe-produkter forhandles via VVS-grossistene. Levering fra lager til grossistenes angitte adresser i Norge med mindre annet er avtalt.

Prisendringer

Vi forbeholder oss retten til prisendringer uten forutgående varsel.

Varer faktureres alltid til den prisen som gjelder ved leverings-/faktureringstidspunktet.

Gebyrer

Der ingen annen avtale foreligger, legges det til frakt- og ekspedisjonsgebyr som følger på alle ordrer:

For manuelle ordrer som ikke mottas via EDI, legges det til et ekspedisjonsgebyr på NOK 50,-

Oppdatert 03/02/2015