Vedlikehold:

Kontroller og rengjør alle deler, skift ut om nødvendig og smør med spesial-armaturfett (best.nr. 45 589).

Reservedeler: se TPI (Teknisk Produktinformation) utbrettside II ( * = ekstratilbehør). Kan findes på vor hjemmeside: www.grohe.no

Pleie:
Kjære kunde!
Vi vil at du skal ha glede av din GROHE armatur i lang tid. Ta derfor hensyn til følgende råd for vedlikehold. Skader på overflate og materiale som oppstår på grunn av usakkyndig behandling, dekkes ikke av garantien.

Benytt ikke skuremidler eller svamper som riper, for rengjøringen. Vi fraråder også å benytte løsemidler eller syreholdige rengjøringsmidler, såkalte kalkfjernere, husholdningseddik og rengjøringsmidler med eddiksyre. Disse skader overflaten - armaturen din blir matt og får riper.

Fordi sammensetningen av disse rengjøringsmidlene ofte endres kan vi ikke garantere at disse pleier våre armaturer skånsomt. Rengjør armaturen bare med litt såpe og en fuktig klut. Deretter skylles den ganske enkelt og tørkes med en klut. Du kan unngå kalkavleiringer, hvis du tørker av armaturen hver gang du har benyttet den. Hvis det likevel skulle oppstå kalkavleiringer, kan du fjerne disse med GrohClean, vårt miljøvennlige rengjøringsmiddel. GrohClean er sammensatt slik at det er spesielt avstemt med et skånsomt vedlikehold av overflaten til armaturene våre.

GrohClean (Best.nr. 45 939) kan du kjøpe hos din installatør.

Relaterte Linker