Finn showrooms og installører
Showrooms
  • Showroom
  • Installatør

Min Notatblokk

Du har ikke lagt til noen produkter

Når du har lagt produktene til notatblokken kan du laste ned listen til høyre her.

0 Produkt(er)
Last ned som PDF
Slett

Dette produktet er allerede i din Notatblokk

GROHE Guarantee

GROHE Manufacturer’s Guarantee 2 years plus

GROHE products are designed to be both visionary and innovative with quality always guaranteed. Purchasing GROHE products means your investment is perfectly balanced in terms of quality, technology and design with sustainable production.

GROHE shall grant guarantee services to the end consumer in accordance with the terms and conditions set forth below for all products supplied to the end customer under the GROHE brand, which are tagged as products to which the “GROHE Manufacturer’s Guarantee 2 years plus” is applicable.

Registration of products to obtain extension of the guarantee period

The 5-Year GROHE Manufacturer's Warranty

Generelle garantivilkår
Produkter med fabrikasjonsfeil blir reparert eller skiftes ut i løpet av en periode på 2 år fra leveringsdatoen, og hvis leveringsdatoen ikke kan fastsettes skal tiden regnes fra tidspunktet for installasjon. Grohe AS står for materialer og reparasjonskostnader.
Hvis en fabrikasjonsfeil forekommer innonfor år 3-5 fra leveringsdatoen/ installasjonsdatoen, ersatter Grohe AS kjøperen med de nødvendige reservedeler uten kostnad. Arbeidskostnader står dog kjøperen selv for.

Garantivilkår

  1. Garantien gjelder ikke dersom produktet er blitt feilaktig installert eller hvis skaden skyldes forurensninger i vannet.
  2. Alle produkter skal installeres og oppbevares i et frostfritt rom.. Garantien omfatter således ikke frostskadede produkter.
  3. Garantien gjelder ikke om produktene brukes feil eller blir vedlikeholdt på feilaktig måte.
  4. Garantien er ikke tiltenkt batterier til de elektroniske produktene.
  5. Grohe AS skal godkjenne eventuelle garantireparasjoner innen de utføres av kunden.
  6. Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner som medfølger produktet skal følges.
Full warranty conditions for the 5-year
10 Years Warranty

Extended GROHE Professional Manufacturer's Warranty

Benefit from our extended GROHE PROFESSIONAL warranty for a period of ten years commencing from the date of purchase of the GROHE product in accordance with the terms and conditions set forth below for selected products supplied to the end consumer under the GROHE brand.

Extended GROHE Manufacturer's Warranty is valid for products purchased from the GROHE certified stores purchased after April 1st 2014. A prerequisite for a warranty claim shall be the submission of the original invoice with the purchase date, which must clearly indicate the name and address of the seller and the place of purchase.