GROHE Garanti

GROHE Produsentgaranti 2 års pluss

Produkter fra GROHE er designet for å være både estetisk flotte, innovative og av en kvalitet som holder. Når du kjøper et GROHE-produkt, investerer du i kvalitet, teknologi og design med en miljøvennlig produksjon.

GROHE gir garanti til forbrukeren i henhold til vilkår og betingelser under GROHE merket. Garantien gjelder i 2 år pluss.

Registrer ditt produkt for å forlenge garantiperioden

GROHEs 5-års lange Produsentgaranti

Generelle garantivilkår
Produkter med fabrikasjonsfeil blir reparert eller skiftes ut i løpet av en periode på 2 år fra leveringsdatoen, og hvis leveringsdatoen ikke kan fastsettes skal tiden regnes fra tidspunktet for installasjon. Grohe AS står for materialer og reparasjonskostnader.
Hvis en fabrikasjonsfeil forekommer innonfor år 3-5 fra leveringsdatoen/ installasjonsdatoen, ersatter Grohe AS kjøperen med de nødvendige reservedeler uten kostnad. Arbeidskostnader står dog kjøperen selv for.

Garantivilkår

  1. Garantien gjelder ikke dersom produktet er blitt feilaktig installert eller hvis skaden skyldes forurensninger i vannet.
  2. Alle produkter skal installeres og oppbevares i et frostfritt rom.. Garantien omfatter således ikke frostskadede produkter.
  3. Garantien gjelder ikke om produktene brukes feil eller blir vedlikeholdt på feilaktig måte.
  4. Garantien er ikke tiltenkt batterier til de elektroniske produktene.
  5. Grohe AS skal godkjenne eventuelle garantireparasjoner innen de utføres av kunden.
  6. Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner som medfølger produktet skal følges.
Garantibetingelser for 5-årsgaranti
10-års garanti

Utvidet GROHE Profesjonell Produsentgaranti

Utnytt vår utvidede GROHE PROFESJONELL garanti over en periode på 10 år fra kjøpsdatoen på ditt GROHE produkt finner sted i henhold med vilkårene og betingelsene som er angitt for utvalgte produkter tilgjengelig for forbrukere under GROHE merket.

Den utvidede GROHE produsentgarantien gjelder for produkter som er kjøpt fra sertifiserte GROHE-forhandlere etter 1. april 2014. Det er en forutsetning for at garantien skal være gjeldene at man kan fremvise en gyldig kvittering på produktet med kjøpsdato, og navn og adresse på forhandler.