PERSONVERNREGLER

Vi setter pris på din interesse for vårt selskap og våre produkter. Vi tar din sikkerhet og ditt personvern på alvor når du bruker våre nettsteder. Uner vil vi informere deg om hvordan vi ivaretar ditt personvern.

A. Ansvarlig for databehandling

Personen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med dette nettstedet i samsvar med forskriftene i European General Data Protection Regulation (GDPR) er navngitt i avtrykket.

Du kan kontakte firmaets ansvarlige for databeskyttelse på DataProtection@grohe.com.

Med denne personvernerklæringen informerer vi deg om omfanget av behandlingen av personopplysningene dine (heretter kalt "data").

B. Databehandling

Som en del av driften av nettsiden vår behandler vi data.

Behandlingen av dataene inkluderer også utlevering ved overføring.

Informasjonen, behandlingsformål, rettsgrunnlag, mottakere og overføringer til berørte land utenfor ESS er inkludert i følgende liste:

a) Loggfil
Vi logger ditt besøk på våre nettsider. Følgende data behandles: Navn på den nedlastede websiden, dato og tidspunkt for nedlasting, tidsforskjell til Greenwich Mean Time, tilgangsstatus, datamengde, nettlesertype og versjon, hvilket operativsystem du bruker, henvisningsadressen (tidligere besøkt nettsted), din IP-adresse og rekvirent. Dette er nødvendig for å sikre nettsidens sikkerhet. Vi behandler dataene på grunnlag av våre legitime interesser i samsvar med artikkel 6. punkt 1 f) GDPR. Loggfilen vil bli slettet etter syv dager, med mindre den er påkrevd for å avklare eller bevise konkrete overtredelser som er blitt kjent i lagringsperioden.

b) Hosting
Hosting lagrer alle data som skal behandles i forbindelse med driften av denne nettsiden. Dette er nødvendig for å aktivere driften av nettstedet. Vi behandler dataene deretter på grunnlag av våre legitime interesser i samsvar med art. 6 punkt. 1 f) GDPR. For å tilby vår online tilstedeværelse bruker vi tjenestene til leverandører av webhotell som vi gir dataene ovenfor.

c) Kontakt oss
Hvis du kontakter oss, blir dataene dine (navn, kontaktinformasjon, hvis oppgitt av deg) og meldingen din behandlet utelukkende med det formål å bearbeide og behandle forespørselen din. Disse dataene blir behandlet av oss på grunnlag av art. 6 punkt. 1 b) GDPR eller art. 6 punkt. 1 f) GDPR for å håndtere forespørselen din.

d) Nyhetsbrev
For å gi deg regelmessig informasjon om vårt selskap og vårt utvalg av tjenester og produkter, tilbyr vi utsendelse av et nyhetsbrev. Ved å registrere deg for nyhetsbrevet behandler vi dataene du har lagt inn (e-postadresse og annen frivillig informasjon).

På denne måten mottar vi ditt samtykke som følger:
"Jeg ønsker å abonnere på nyhetsbrevet til Grohe AG i henhold til min interessekonfigurasjon. Jeg kan når som helst trekke tilbake mitt samtykke ved å bruke avmeldingslenken i nyhetsbrevet."

Overføring av nyhetsbrevet ved hjelp av registrering skjer på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med art. 6 para. 1 a) GDPR.

Registreringen av nyhetsbrevet skjer i den såkalte double opt-in prosedyren. For å forhindre misbruk, sender vi deg en e-post etter registreringen, og ber deg om å bekrefte registreringen. For å bevise registreringsprosessen i henhold til lovkrav, blir søknaden din logget. Lagring av registreringen og bekreftelsestiden og din IP-adresse påvirkes. For å sende nyhetsbrevet bruker vi tjenesteleverandører som vi gir dataene ovenfor.

For å motta detaljer angående det spesifikke nyhetsbrevet, for eksempel innhold eller frekvens, vennligst se på de respektive registreringssidene.

e) Kundekonto
Når du åpner en kundekonto, samtykker du til lagring av dataene dine (navn, adresse, e-postadresse, bankinformasjon) samt bruksdata (brukernavn, passord). Dette lar oss identifisere deg som kunde og gir deg muligheten til å administrere ordrene dine.

Vi mottar ditt samtykke som følger:
"Jeg vil opprette en kundekonto. Min data skal kun behandles for dette formålet. Jeg kan når som helst trekke tilbake mitt samtykke med virkning for fremtiden via e-post til den angitte e-postadressen."

Du vil finne spesifikk kontaktinformasjon for å utøve dine rettigheter, inkludert din rett til å oppheve ditt samtykke, på hver dedikerte registreringsside.

Din informasjon vil bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med art. 6 punkt. 1 (a) GDPR.

f) Innkjøpsbehandling
Vi behandler dine bestillingsdata for å behandle kjøpekontrakten. Behandlingen av dataene utføres deretter på grunnlag av art. 6 punkt. 1 b) GDPR.

Vi overfører adresseopplysningene dine til selskapet som håndterer leveringstjenesten. Hvis det er nødvendig å behandle avtalen, vil vi også oppgi din e-postadresse eller telefonnummer for å koordinere en leveringsdato (Avis) til selskapet som håndterer leveransen.

Vi vil overføre transaksjonsdataene dine (navn, bestillingsdato, betalingsmåte, utsendelsesdato og / eller kvittering, beløp og betalingsmottaker, og hvis relevant bankinformasjon eller kredittkortinformasjon) til betalingstjenesteleverandøren som er ansvarlig for behandlingen av betalingen.

I tillegg kan vi bruke din e-postadresse til å sende deg informasjon samt kunde- og tilfredshetsundersøkelser for å forbedre våre produkter og tjenester. Til dette hører informasjon om produktpleie, om garanti og om vedlikehold av våre produkter. I disse tilfellene bearbeider vi data med grunnlag i artikkel 6 (1) f) GDPR. Hensikten med databehandlingen, og vår legitime interesse, er å forbedre og tilpasse våre produkter og tjenester på en kundeorientert måte.

Du kan når som helst kostnadsfritt motsette deg å sende slike varsler og henvendelser via e-post ved å kontakte e-postadressen i avsnitt D. del g), for å utøve dine rettigheter som registrert, eller ved å klikke på en avmeldingsknapp i visse meldinger, uten å pådra deg andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunntariffene.

g) Kundeservice
Vi tilbyr deg tilgang til vår kundeservice via ulike kontaktkanaler.

Hvis du kontakter vår kundeservice, via kontaktskjemaer, faks eller telefon, vil vi behandle dataene dine for å hjelpe deg med forespørselen din. Dette inkluderer generelt databehandlingsformål som problemhåndtering, utarbeidelse av tilbud, levering og fakturering, men også formål med å svare på forespørsler og klager på support, samt dokumentasjon av våre support-tjenester.

Vi tilbyr deg også muligheten til å legge inn en kundeordre direkte ved hjelp av vårt nettskjema. De gjeldende ordrevilkårene finner du på den aktuelle siden.

Dataene som kreves for å behandle forespørselen din kommer fra våre elektroniske skjemaer, eller du vil bli bedt om å oppgi dem individuelt. Nødvendige data inkluderer minst stamdataene dine (navn, kontaktinformasjon, adresseinformasjon), om nødvendig kundenummer eller eksisterende referansenummer, samt data om ditt anliggende, for eksempel berørte produkter, feilbilder eller garantisertifikater.

Når vi mottar forespørselen din, sender vi deg en e-postbekreftelse med henvisning til et referansenummer som vi vil bruke til å behandle din forespørsel.

Om nødvendig vil vi, i samråd med deg, videreformidle dataene dine til partnerbedrifter som vil støtte deg på stedet med reparasjon, installasjon og/eller vedlikeholdstjenester.

Grunnlaget for vår databehandling og eventuelle videreformidling av data til partnerbedrifter er enten din tillatelse i henhold til artikkel 6 (1) a) GDPR eller din ordre med grunnlag i artikkel 6 (1) b) GDPR.

I tillegg kan vi bruke din e-postadresse til å sende deg kunde- og tilfredshetsundersøkelser for å forbedre servicenivået vårt, og regelmessig informere deg om nye tilbud og tjenester i forbindelse med tjenestene du har bedt om. Til dette hører informasjon om produktpleie, om garanti og om vedlikehold av våre produkter. I disse tilfellene bearbeider vi data med grunnlag i artikkel 6 (1) f) GDPR. Hensikten med databehandlingen, og vår legitime interesse, er å forbedre og tilpasse våre tjenester og tilbud av kundeservice i henhold til dine behov.

Hvis du i tillegg gir oss ditt samtykke, vil vi informere deg om tilbud og tjenester fra våre samarbeidspartnere og videreformidle dataene dine til dem, slik at våre samarbeidspartnere kan kontakte deg direkte for reklameformål. Dette gjelder for andre nasjonale selskaper i GROHE Group, og eksterne samarbeidspartnere (f.eks. installatører, servicepartnere). I dette tilfellet bygger bearbeidingen på artikkel 6 (1) a) GDPR.

Du kan når som helst kostnadsfritt motsette deg å sende slike varsler og henvendelser via e-post ved å kontakte e-postadressen i avsnitt D. del g), for å utøve dine rettigheter som registrert, eller ved å klikke på en avmeldingsknapp i visse meldinger, uten å pådra deg andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunntariffene.

h) Messer, utstillinger og GROHE Truck Tour
På messer, utstillinger og GROHE Truck Tour tilbyr vi deg muligheten til å be om informasjon fra oss. Informasjon kan gis i digital form, skriftlig eller i form av personlige møter du kan be om. Du kan velge mellom tilgjengelige informasjonstjenester som tilbys.

Vi behandler dataene dine med det formål å sende deg den forespurte informasjonen og for å få lov til å kontakte deg for ytterligere support. Videre bruker vi dataene dine til statistiske formål for å måle suksess og forbedre vårt tilbud ytterligere. Vi overfører relevante data til selskapet som er betrodd leveransen. I tilfelle en personlig avtale, vil vi videreformidle relevant data til GROHE-avdelingen som er ansvarlig for deg. Dine data vil ikke bli gitt videre til en tredjepart.

Etter at du har valgt informasjonsforespørsler og / eller kommunikasjonskanaler, vil vi innhente følgende samtykke:
"Jeg ønsker å motta den valgte informasjonen fra GROHE via de spesifiserte kommunikasjonskanalene. Jeg er enig i at GROHE kan behandle informasjonen min med det formål om å gi informasjon, arrangere avtaler og for statistiske formål, og kan overføre mine data innen GROHE-gruppen til GROHE-firmaet som er ansvarlig for meg for ytterligere support. Jeg kan når som helst tilbakekalle mitt samtykke ved å sende en e-post til e-postadressen som er publisert på messen. "

Din informasjon vil bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med art. 6 punkt. 1 (a) GDPR.

i) Foto- og videoopptak
Vi kan ta bilder og / eller videoopptak på messer, utstillinger, arrangementer og GROHE Truck Tour som ikke er basert på en invitasjon. Vi vil trekke oppmerksomheten til innspillingsaktiviteten så snart som mulig, og senest før du går inn i det aktuelle området der innspillingen gjøres, ved å gi informasjonsvarsler og utdeling av informasjon. Du har alltid muligheten til å innvende mot et individuelt opptak med det respektive filmteamet.

Dette gjelder ikke helhetsbilder der fokuset er på presentasjonen av arrangementet og ikke på presentasjonen av en enkelt person.

GROHE vil bruke dokumentasjonen til å ledsage kommunikasjonstiltak på trykk, på internett og / eller sosiale medier, så vel som for intern opplæring og kommunikasjon. Vi behandler dataene deretter på grunnlag av våre legitime interesser i samsvar med art. 6 punkt 1 f) GDPR.

j) Konkurranser og markedsføringskampanjer
Som en del av forretningsvirksomheten, organiserer vi konkurranser og markedsføringskampanjer (heretter "Kampanjer") med uregelmessige intervaller.

Vi ber om personopplysninger fra deg via webskjemaer for å gjennomføre kampanjer. Disse dataene kreves slik at du kan delta i den respektive kampanjen.

Vi behandler dataene du har gitt for å gjennomføre den respektive kampanjen. På denne måten får vi følgende samtykke:
"Jeg vil gjerne delta i handlingen til den organiserende GROHE-enheten i henhold til handlingssiden. For dette formålet, samtykker jeg til behandling av personopplysningene som er gitt av meg. Jeg kan når som helst tilbakekalle mitt samtykke med virkning for fremtiden ved å sende en melding til e-postadressen som er oppgitt i kampanjen. "

Deltakelsen i disse handlingene er frivillig. Med din deltakelse samtykker du i denne databehandlingen.

Vi behandler informasjonen din på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med art. 6 punkt 1 (a) GDPR.

For å gjennomføre kampanjer bruker vi andre tjenesteleverandører som støtter oss i håndteringen av kampanjen. Dette gjelder informasjon om databehandling som er oppført under B.a) til B.m). Ytterligere kampanjespesifikke reguleringer finnes på de aktuelle kampanjesidene.

Du vil finne flere kampanjespesifikke regler på hver kampanjeside.

k) Nettstedsanalyse og markedsføring
For å muliggjøre bruk av visse funksjoner bruker vi såkalte informasjonskapsler. Dette er korte datapakker som er lagret på din sluttenhet og som byttes ut med andre leverandører. Noen av informasjonskapslene vi bruker blir slettet umiddelbart etter at du har lukket nettleseren (såkalte sessionscookies). Andre informasjonskapsler forblir på din sluttenhet og gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker oss (vedvarende informasjonskapsler).

Valgfrie informasjonskapsler som kreves for å tilby visse nettstedfunksjoner («funksjonelle informasjonskapsler»), som bidrar til måling av ytelse («ytelses-informasjonskapsler»), eller som brukes til markedsføringsformål («informasjonskapsler for markedsføringsformål»), som utelukkende er basert på ditt samtykke, er fastsatt i samsvar med artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR. Du kan når som helst bruke funksjonen «informasjonskapselinnstillinger» i bunnteksten på nettstedet vårt for å stille inn ditt valg av informasjonskapsler. Dette inkluderer også tilbakekallelse av et tidligere gitt samtykke for innstilling av informasjonskapsler, med virkning for fremtiden.

I den grad du har samtykket til bruk av informasjonskapsler, plasseres førsteparts informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet. Tredjeparts informasjonskapsler er informasjonskapsler som kontrolleres og administreres av en tredjepartsleverandør (som Google eller Facebook). Førsteparts informasjonskapsler plasseres av oss administreres og leses opp direkte av oss. I visse tilfeller - som vi eksplisitt tar opp i denne delen - videreformidler vi dataene som samles inn av førsteparts informasjonskapsler (IP-adresse og informasjonskapsel-ID-er) til tredjeparter.

Du kan slette alle informasjonskapsler som er lagret på enheten din, og stille inn din standard nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir lagret. I dette tilfellet må du kanskje justere dine innstillinger hver gang du besøker dette nettstedet, og godta at enkelte funksjoner svekkes.

Vi bruker informasjonskapsler i forbindelse med følgende funksjonaliteter:

aa) Google Analytics
Vi bruker Google Analytics, en tjeneste fra Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google bruker visse informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse) vil bli overført til og lagret av Google på servere i USA. Vi bruker informasjonen som er lagret for å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettsideaktivitet for nettstedoperatører og for å tilby andre nettstedrelaterte tjenester. På grunn av vår overveiende interesse behandler vi dataene som er oppnådd for optimal markedsføring av vårt online tilbud i henhold til Art.6 punkt 1 f) GDPR. Google vil aldri knytte IP-adressen din til andre Google-data.

Vær oppmerksom på at denne nettsiden bruker Google Analytics med utvidelsen "anonymizeIp ()". Dette avkorter IP-adresser før de sendes til en server i USA. En direkte personlig referanse i forbindelse med de lagrede dataene er dermed vanligvis utelukket. Bare unntaksvis vil hele IP-adressen bli sendt til en server i USA og forkortet der.

Du kan når som helst velge bort innsamlingen av data ved å velge Google Analytics Disable Add-on.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vær også oppmerksom på merknadene om bruk av Google-data i Google Partner Network på:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

www.google.de/privacy_ads.html

For mer informasjon om personvern, vennligst besøk: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) New Relic
Vi bruker NewRelic-programvaren på vår hjemmeside. Dette gjør det mulig å analysere ditt bruk nettstedet. Informasjonen som er lagret av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse) vil bli overført til en server av NewRelic i USA. Vi behandler data på bakgrunn av vår interesse for optimal markedsføring av vårt online tilbud under Art.6 punkt.1 f) GDPR.

NewRelic vil bruke informasjonen som er lagret for å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettstedaktivitet for weboperatører og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk.

Mer informasjon om databeskyttelse finner du på:
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) TikTok Pixel

Når du besøker dette nettstedet, blir personopplysninger behandlet. Kategorier av data som behandles: Data om bruken av nettstedet og logging av klikk på individuelle elementer.

Formålet med prosessen: Undersøkelse av bruksadferd, analyse av effekten av nettmarkedsføringstiltak og valg av nettannonsering på andre plattformer, som automatisk velges ved hjelp av sanntidsbudgivning basert på bruksadferd.

Det juridiske grunnlaget for prosessen: Ditt samtykke i henhold til Art. 6 (1) a i GDPR.

En overføring av data finner sted til den uavhengige databehandleren TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland ( https://www.tiktok.com). Det juridiske grunnlaget for overføringen av data til TikTok Technology Limited er ditt samtykke i henhold til Art. 6 (1) a i GDPR. Dette kan også innebære en overføring av personopplysninger til et land utenfor Den europeiske unionen. Overføringen av data er basert på ditt samtykke i samsvar med Art. 6 (1) (a) i forbindelse med Art. 49 (1) (a) i GDPR.

For kontakt via e-post til personvernombudet for TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO.

For personvernerklæringen til TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/no.

Varigheten av prosessen: Er variabel og avsluttes når formålet med prosessen opphører.

dd) Personvern for produktanmeldelser (Bazaarvoice)
Vi samarbeider med Bazaarvoice for å gi kundene klassifiseringsalternativer for våre produkter. Bazaarvoice bruker informasjonskapsler for å behandle forbrukerinformasjon og overvåke brukernes atferd på flere nettsteder.

Når du sender inn en produktanmeldelse, samler vi inn personlig identifiserbar informasjon fra deg i et skjema. Dette er "visningsnavn", IP-adresse, e-postadresse, samt en vurdering tildelt av deg, i tillegg til all tilleggsinformasjon som frivillig blir gitt. Informasjonen som blir gitt vil bli behandlet for bruk i produktevalueringen og vises på GROHEs nettside.

På denne måten får vi følgende samtykke:
"Jeg er enig i at GROHE og dets tjenesteleverandører kan bruke e-postadressen min for å kontakte meg som en del av min produktanmeldelse for administrative årsaker eller for å motta informasjon om rangerte eller lignende produkter. Jeg kan trekke tilbake samtykket mitt når som helst med fremtidig virkning ved melding til GROHE. "

Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket før tilbakekallingen. I tilfelle avbestilling, vil vi slette dine data så vel som din produktvurdering (er) i henhold til lovbestemmelser.

Behandlingen av din produktevaluering utføres av selskapet Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA.

Mer informasjon om databeskyttelse finner du på:
https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

ee) Bruk av Google ReCAPTCHA
For å beskytte kommentarseksjonen og våre kontaktskjemaer på våre nettsteder mot spam og misbruk, bruker vi den eksterne tjenesten reCAPTCHA. Dette er en tjeneste levert av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (heretter Google). reCAPTCHA gjør det mulig å skille mellom innganger av menneskelig opprinnelse og de som blir misbrukt av automatisert programvare (også kalt bots). Når du bruker tjenesten, vil følgende data bli overført til Googles servere i USA:

  • henvisningsadresse
  • IP-adresse til brukeren
  • inngangsatferden til brukeren så vel som musebevegelser i området av "reCAPTCHA" avkrysningsrutene
  • Google-konto: Hvis brukeren er logget inn på sin Google-konto samtidig, blir denne gjenkjent og tilordnet
  • Informasjon om nettleseren som brukes, nettleserstørrelse, nettleseroppløsning, plugin-moduler, språkinnstillinger, dato
  • Mus og berøringshendelser på siden
  • manus og presentasjonsinstruksjoner på nettstedet
  • informasjonskapsler

Behandlingen er basert på vår overveiende legitime interesse for sikkerheten til nettstedet vårt i samsvar med art. 6 punkt 1 f) av GDPR.

For mer informasjon om personvern, vennligst besøk: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

l) Integrering av eksternt innhold
Vi bruker eksternt dynamisk innhold for å optimalisere presentasjonen og tilbudet på nettstedet vårt. Når du besøker nettstedet, blir det automatisk sendt en forespørsel via API til serveren til den respektive innholdsleverandøren, der visse loggdata (for eksempel IP-adressen til brukerne) blir overført. Det dynamiske innholdet blir deretter overført til nettstedet vårt og vises der.

Vi bruker eksternt innhold i forbindelse med følgende funksjonaliteter:

aa) Google Maps
Vi bruker Googles karttjeneste "Google Maps" på nettstedet vårt for å gi deg et interaktivt kart. Når kartet vises, blir data, inkludert din IP-adresse og beliggenhet, overført til Googles servere i USA og lagret der. Denne behandlingen er basert på vår overveiende legitime interesse for en optimal markedsføring av tilbudet vårt i henhold til Art. 6 punkt 1 f) av GDPR.

For mer informasjon om personvern, vennligst besøk: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook Besøksspor
Vi bruker “visitor action pixels” fra Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du er basert i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 , Irland (“Facebook”)) på vår hjemmeside. Dette gjør det mulig å spore brukeratferd etter at de er omdirigert til leverandørens nettsted ved å klikke på en Facebook-annonse. Dette gjør det mulig for oss å måle effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål. Informasjonen som samles inn på denne måten er anonym for oss, dvs. vi ser ikke personopplysningene til enkeltbrukere.

Når nettstedet besøkes, blir pikslen integrert direkte av Facebook og kan lagre en informasjonskapsel på enheten din. Hvis du deretter logger deg på Facebook eller allerede er logget inn på Facebook, vil besøket ditt bli notert i profilen din. De innsamlede brukerdataene er anonyme for oss og lar oss dermed ikke konkludere om brukeridentiteten. Imidlertid blir disse dataene lagret og behandlet av Facebook, og det er grunnen til at vi informerer deg, basert på vår kunnskap om situasjonen. Facebook kan koble denne informasjonen til Facebook-kontoen din og også bruke den til sine egne markedsføringsformål, i samsvar med Facebooks policy for databruk:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Du kan tillate Facebook og dets partnere å vise annonser på og utenfor Facebook. For dette formålet kan det også lagres en informasjonskapsel på din datamaskin. Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er en tillatelse i henhold til artikkel 6 (1) a) GDPR.

cc) Partnerprogrammer
GROHE samarbeider med nettbutikker for å tilby deg som kunde nettbutikker hvor du kan kjøpe GROHE-produkter.

Dette er forhandlere som vises etter at du har klikket på knappen "Kjøp nå" på en produktside. Hvis du klikker på nettbutikkens logo, blir du omdirigert til nettstedet deres.

Denne omdirigeringen er utført av HATCH B.V. (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, Nederland). Hatch vil plassere en sporingspiksel på kjøpsbekreftelsessiden hos forhandleren for å spore den første "lead" med GROHE til salg hos forhandleren. I denne sammenheng vil anonyme data gitt på forhandlerens nettsted bli videresendt til partneren Hatch.

For mer informasjon om bruk av sporingspiksler på vegne av forhandleren, vennligst besøk personverndelen på nettstedet til den spesifikke forhandleren. Til tross for nøye kontroll av innhold, påtar vi oss ikke noe ansvar for innholdet i eksterne lenker. Operatørene av de koblede sidene er alene ansvarlig for innholdet på sidene.

For mer informasjon om hvordan Hatch bruker data, se deres personvernerklæring:
www.gethatch.com/no/privacy-policy/

m) Internasjonale dataoverføringer
Hvis data overføres til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon, gjøres dette i samsvar med artikkel 44-49 GDPR.

C. Varighet av datalagring

Vi lagrer bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene det behandles for, eller hvis ditt samtykke er tilbakekalt. Når det gjelder lovpålagte lagringskrav, kan lagringsperioden for visse data være opptil 10 år, uavhengig av behandlingsformål.

D. Rettighetene til den registrerte

a) Informasjon
På forespørsel vil du når som helst kunne motta informasjon om alle personopplysninger som vi har lagret om deg.

For din egen beskyttelse forbeholder vi oss retten til å få ytterligere informasjon på forespørsel for å bekrefte din identitet for å forhindre at uvedkommende får tilgang til personopplysninger som vi forplikter oss til å beskytte. Hvis identifikasjon ikke er mulig, forbeholder vi oss retten til å nekte å behandle forespørselen.

b) Retting, kansellering, begrensning av behandling (blokkering), motstand
Hvis du ikke lenger samtykker til lagring av dine personopplysninger, eller hvis disse har blitt uriktige, vil vi etter passende instruksjoner sørge for sletting eller blokkering av dine data eller gjøre de nødvendige rettelser (i den grad det er tillatt i gjeldende lov). Det samme gjelder hvis vi bare skal behandle data i fremtiden bare på en restriktiv måte.

c) Dataportabilitet
På forespørsel vil vi gi deg dataene dine i et standard, strukturert og maskinlesbart format, slik at du om ønskelig kan sende inn dataene til en annen ansvarlig person.

d) Klagerett
Det er klagerett til den kompetente tilsynsmyndigheten:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

e) Angrerett i tilfelle av samtykke med fremtidig virkning
Ethvert samtykke kan tilbakekalles når som helst med fremtidig virkning. Opphevelsen din påvirker ikke lovligheten av behandlingen før tidspunktet for tilbakekallet.

f) Begrensning
Data der vi ikke kan identifisere den registrerte, for eksempel hvis de er anonymisert for analyseformål, dekkes ikke av de ovennevnte rettighetene. Informasjon, sletting, blokkering, korreksjon eller overføring til et annet selskap kan være mulig med hensyn til slik informasjon hvis du gir oss ytterligere informasjon som lar oss identifisere den.

g) Utøve dine rettigheter
Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, informasjon, korreksjon, blokkering, motstand eller sletting av data eller ønsket om å overføre dataene til et annet selskap, kan du kontakte “dataprotection_no@grohe.com”.

E. Datasikkerhet

For å tilsikre sikkerheten til dataene som er overført til oss, bruker vi TLS-kryptering med 128 biter. Du gjenkjenner slike krypterte tilkoblinger med prefikset "https: //" i sidelinken i adressefeltet i nettleseren. Ukrypterte sider blir identifisert med "http: //".

All data som du sender til nettstedet vårt - for eksempel henvendelser eller pålogginger - kan ikke leses av tredjepart takket være SSL-kryptering.

F. Endring av personvernreglene

For å sikre at retningslinjene for databeskyttelse alltid oppfyller gjeldende juridiske krav, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer når som helst. Dette gjelder også i tilfelle informasjonen om databeskyttelse må justeres på grunn av nye eller reviderte tilbud eller tjenester.

STATUS: 07.2021