Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang på informasjon. GROHE er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i tillegg til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Den norske Åpenhetsloven trådte i kraft juli 2022 og pålegger at norske selskaper skal:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke sannsynligheten for at driften eller leverandørkjeden har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Redegjøre for aktsomhetsvurderinger offentlig, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoområder.
  • Dele informasjon når de blir forespurt.

Rett til informasjon

Åpenhetsloven § 6 (Rett til informasjon) pålegger selskaper å svare på spørsmål fra almennheten knyttet til hvordan selskapet håndterer faktiske eller potensielle konsekvenser knyttet til menneskerettigheter i selskapets drift eller leverandørkjede.

Ønsker du mer informasjon om Åpenhetsloven?

Lovteksten finner du her, og du kan lese mer på Forbrukertilsynets nettsider.