EN FREMTIDSORIENTERT OG BÆREKRAFTIG PRODUKSJON

Alle GROHEs produksjonsanlegg overholder strenge krav til miljø, helse og sikkerhet.

Bærekraft er viktig gjennom flere deler av verdikjeden til GROHE, og en energieffektiv produksjon er en av dem. GROHE driver tre produksjonsanlegg i Tyskland og tre i utlandet, noe som forplikter oss til å produsere våre produkter så bærekraftig som mulig, samtidig som vi tar hensyn til kostnadene. En del av innsatsen er at GROHE kontinuerlig forbedrer alle prosesser for å alltid oppfylle alle krav til HMS.

Som en verdensledende produsent av sanitærprodukter ønsker GROHE å fungere som en rollemodell for hele bransjen, og samtidig ta en aktiv tilnærming til dagens miljømessige, økonomiske og sosiale utfordringer.Alle GROHEs fabrikker følger sentrale retningslinjer og prosedyrer innen miljø, helse og sikkerhet. Overholdelse av disse kravene er høyt prioritert og overvåkes regelmessig gjennom interne og eksterne HMS kontroller. Alle sentrale enheter og fabrikker i Europa er sertifisert i henhold til ISO 14001, den ledende internasjonale standard for miljøledelsessystemer siden 2003; den thailandske fabrikken i Klaeng fulgte etter i 2004.

EN KONTINUERLIG MILJØINNSATS

I vår produksjon legger vi vekt på energi og ressurseffektivitet, mindre avfall og mer resirkulering, lavt vannforbruk og klimabeskyttelse. I 2007 begynte vi å beregne vårt avtrykk på miljøet. Først gjaldt dette kun for produksjonsstedene, men i 2010 ble det utvidet til å også gjelde våre logistikkprosesser.

I mange år har vi med god suksess økt gjenvinningsnivået. Dette gjelder spesielt på de internasjonale fabrikkene. Omtrent alt avfall som brukes kan omsmeltes og resirkuleres umiddelbart.

Plastdeler som blir til avfall etter produksjon brytes ned til granulat og returneres til den samme maskinen. I tillegg legger GROHEs innkjøpsavdeling stor vekt på bærekraft. Leverandører signerer dokumenter som krever at de overholder GROHEs standarder for miljø, helse og sikkerhet.

Energi- og ressurseffektivitet er viktige faktorer ved GROHE-produkter, ikke bare i hverdagen, men også i produksjonen. Nye prosesser og teknologier på tvers av selskapet har ført til betydelig reduksjioner i ressursforbruket. Å investere i bærekraft gir ofte økonomiske fordeler. Dette ble for eksempel vist på GROHE-fabrikken Hemer, der det årlige gassforbruket er redusert med ca. 20 prosent etter installasjonen av varmegjenvinningssystemer og en ny avfettingsenhet. I tillegg er også det årlige strømforbruket redusert med 20 prosent etter installasjon av et kompressorstyringssystem og modernisering av belysningssystemet i fabrikken.

Sprøytestøping er fortsatt en vesentlig del av armaturproduksjonen, og energien som kreves for å smelte metallene er viktig å ta i betraktning. GROHE har redusert energiintensiteten betydelig gjennom effektiv gjenvinning av spillvarme. Vi har også implementert flere programmer for å redusere mengden materiale. Som et resultat er vekten til et ettgrepsservantbatteri redusert med ca. 30 prosent.

FOKUSERER PÅ RENT VANV

Siden GROHE handler om vann spiller streng forurensningskontroll på alle nivåer en viktig rolle. Tysklands strenge regler for avløpsvann og luftforurensning gjelder også for internasjonale produksjonssteder. Moderne og konsekvent overvåkingsteknologi brukes for å utelukke vannforurensning gjennom kjølesmøremidler som brukes i produksjonsprosessen. På den thailandske fabrikken i Klaeng har virksomheten installert et renseanlegg som renser avløpsvann ved hjelp av mikroorganismer. Avløpsvannsystemet i Hemer er også grundig modernisert. I tillegg fortsetter selskapet å ta alle nødvendige tiltak for å dempe miljørisiko. Alle produksjonsanlegg har beredskapsplaner og gjennomfører regelmessige evakuerings- og brannøvelser.

Bærekraftig produksjon hos GROHE støttes av selskapets engasjement for å beskytte miljøet og de ansattes helse og sikkerhet.