BÆREKRAFTIGE PROJEKTER

GROHE har en integrert tilnærming til bærekraft når det gjelder ansatte, kunder, prosedyrer, produkter og selskapets sosiale bidrag. Som en del av "GROHE goes ZERO"-initiativet gikk alle fem produksjonssteder og alle logistikksentre i Tyskland over til grønn elektisitet i juli i fjor. Som en del av initiativet ble det også bygget et nytt testlaboratorium i Hemer, Tyskland, der flere avanserte teknologier ble implementert for å bidra til bærekraftsprogrammet. Siden april 2020 har GROHE kompensert for uunngåelige CO₂-utslipp med ulike prosjekter.

GROHE GOES ZERO: CO2-NØYTRAL PRODUKSJON

I april 2020 nådde GROHE en CO2-nøytral produksjon. GROHE når dermed en viktig milepæl i sitt langsiktige engasjement for miljø og bærekraft. Initiativet er sømløst knyttet til de mange tiltakene GROHE har iverksatt for å fremme reduksjon av selskapets CO2-avtrykk og å spare energiressurser på fabrikkene. Vi tar på sikte å gjøre alle våre salgskontorer over hele verden klimanøytrale innen utgangen av 2021. Initiativet bidrar dermed også til et sentral mål for LIXILs bærekraftsstrategi: å oppnå null CO2-utslipp fra livsstilsløsninger og aktiviteter innen 2050.

GROHE streber alltid etter å øke fokuset på bærekraft, og ikke kun når det gjelder egen produksjon. GROHE bruker intelligente teknologier for å hjelpe forbrukere til å minimere sitt personlige CO2-avtrykk.

GRØNN ENERGI

For å nå målet om en CO2-nøytral produksjon har GROHE siden juli 2019 brukt grønn elektrisitet i de tyske logistikksentrene og på alle fem LIXIL EMENA produksjonsanlegg, som utelukkende produserer for GROHE. l tillegg investerer vi i solteknologi, kraftvarme og innovative produksjonsprosesser som som 3D-printing av metaller, slik at materialer spares. Det moderne testlaboratiroet i Hemer og økt resirkulering av materialer bidrar til en jevn reduksjon av CO2-avtrykket. Som et resultat har vi i GROHE klart å redusere klimagassutslippene md omtrent 40 prosent siden introduksjonen av bærekraftsprogrammet i 2014, samtidig som vi har økt energieffektiviteten med 24 prosent. Som et resultat har de opprinnelige målene blitt nådd betydelig raskere enn forventet.

PROJEKTER I INDIA OG MALAWI

GROHE støtter to projekter for å kompensere for uunngåelige CO2-utslipp. I India størrer vi driften av et vannkraftverk som eliminerer behovet for kullkraftverk, og et prosjekt i Malawi som inkluderer reparasjon og vedlikehold av borehull som brukes til drikkevannsuttak.

Som en del av vår karbonstrategi har vi tenkt å bruke den velprøvde trekanttilnærmingen "unngå, redusere og kompensere" for CO2-utslipp, samt øke energieffektiviteten hvert år fra våre egne ressurser.

MINDRE PLAST

I 2018 lanserte vi et initiativ for å erstatte plastemballasje med mer bærekraftige alternativer. Og i august 2020 hadde det blitt spart ca. 21 millioner produktemballasjer laget av plast. Det neste målet er å øke dette tallet til 35 millioner innen utgangen av 2021.

Overgangen til plastfri produktemballasje er en prosess der alle produksjonssteder er like involvert. I tillegg til å identifisere den mest brukte plastemballasjen, må nye, mer bærekraftige materialer utforskes, testes og deretter implementeres. Å tilby plastfri produktemballasje er en del av vår omfattende 360-graders bærekraftstilnærming, som også inkluderer ansatte, leverandører, kunder, prosesser, produkter og samfunnsansvar. For oss som merkevare er det viktig å hele tiden gjennomgå eksisterende prosesser fra et bærekraftsperspektiv. Vårt oppdrag er å oppnå fullstendig plastfri produktemballaske innen 2021, som er et viktig steg i vårt bidrag i kampen mot det globale plastavfallsproblemet.

PACIFIC GARBAGE SCREENING

GROHE støtter prosjektet "Pacific Garbage Screening" utviklet av arkitekt Marcella Hansch. Marcella Hansch har en visjon. Faktisk har hun flere: hun ønsker å rense havet, gjenbruke avfallet og å lære andre om bærekraft. Med et tverrfaglig team av forskere, ingeniører og marinbiologer, utvikler Hansch en vannplattform som samler plastavfall i havet. Ved hjelp av avansert teknologi blir plasten deretter behandlet på den mest bærekraftige måten.

"Det kortsiktige målet er å utvikle en prototype innen de neste to årene som vi kan bruke i elver. Det langsiktige målet er å ikke kun bruke denne i Europa, men også i afrikanske og asiatiske elver. Vi ønsker også å finne en bærekraftig måte å resirkulere plast på. Og selvfølgelig vil vi etablere et globalt utdanningsprogram som skal motivere andre til å endre livsstil,” sier Hansch.

MAKE A SPLASH!

MAKE A SPLASH! er et initiativ mellom LIXIL (GROHE er en del av den japanske LIXIL-gruppen) og UNICEF. Dette samarbeidet skal sikre at alle, spesielt barn, har tilgang til budsjettvennlige sanitæranlegg og bedre hygienefasiliteter. GROHE slutter seg også til dette eksisterende initiativet for å hjelpe millioner av barn og deres familier til å få tilgang til sanitet og hygiene. For å gi alle tilgang til hygienefasiliteter, har LIXIL utviklet to produkter spesielt for dette formålet: SATO-toalettet er et rimelig toalett som gir barn og deres familier tilgang til et trygt og rent sted å gå på toalettet. Spesielt for jenter og kvinner er et trygt toalett viktig ettersom de regelmessig støter på vold og trakassering når de brukertoalett i åpne felt. SATO Tap er den siste utviklingen som ble utgitt av LIXIL 25. juni 2020. Den er designet slik at den kan brukes hvor som helst i huset, selv uten tilgang til rennende vann. Produktet er utstyrt med en plastbeholder for vanlige flasker som kan fylles med vann. Denne kranen betjenes med albuen. Håndtaket sørger for at det kommer vann ut av flasken. Dette er derfor et godt og rimelig alternativ til en kran som sikrer at alle har tilgang til håndhygiene slik at spredning av sykdommer reduseres.