LIXILS VISJON FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Fokuserer på tre strategiske pilarer i forbindelse med FNs bærekraftsmål

SANITASJON FOR ALLE

Innen 2025, forbedre levekårene for 100 millioner mennesker gjennom trygge sanitær- og hygienetiltak

Les mer

NULL KARBONUTSLIPP OG SIRKULÆR ØKONOMI

Innen 2050, oppnå netto-null karbonutslipp fgjennom bolig- og livsstilsløsninger samt drift, og bli en ledende produsent basert på en modell som bevarer vann og naturressurser for fremtidige generasjoner

Les mer

INKLUDERING FOR ALLE

Innen 2020, establere en kultur for mangfold og inkludering i vår organisasjon og blant alle ansatte, og innen 2030 sikre at alle produkter og tjenester* er basert på LIXILs universelle designkonsept

* Omfang: Produkter og tjenester i Japan (fra August 2019)

Les mer

Hvordan alle LIXILs bærekraftinitiativer bidrar til de tre pilarene

SATO

En trygg og rimelig toalettløsning. Forbedre livene til millioner av mennesker i verden gjennom banebrytende sanitærløsninger

Les mer

GROHE BLIR CO2-NØYTRAL

Som en av de første ledende sanitærprodusentene har GROHE oppnådd karbonnøytral produksjon.

Les mer

MINDRE PLAST

I 2018 satte GROHE et mål om å erstatte plast i produktforpakninger med mer bærekraftige alternativer. Innen september 2020 hadde omtrent 21 millioner plastemballasjer blitt spart og innen 2021 hadde dette tallet økt til 35 millioner. Overgangen til en plastfri emballasje er en prosess som involverer alle produksjonsområder likt. I tillegg til å identifisere den mest brukte plastemballasjen må nye, mer bærekraftige alternativer undersøkes, testes og deretter implementeres.

STARTEN PÅ PROSJEKTET

i 2018

MÅL

Plastfri emballasje innen våren 2022

FORELØPIG

Forske, teste og implementere mer bærekraftige alternativer

RESULTAT 09/20

Omtrent 21 millioner plastemballasjer har blitt redusert

Fremgangsmåte

Identifisere den mest brukte plastemballasjen som er brukt i produktforpakninger

Søke etter mer bærekraftige alternativer

Laboratorietester med ulike papirbaserte alternative materialer

Gjennomføring av workshops i de tyske anleggene

GROHE samarbeider med Pacific Garbage Screening Project

GROHE støtter prosjektet Pacific Garbage Screening (PGS) til Marcella Hansch. Sammen med et tverrfaglig team av forskere, ingeniører og marinbiologer jobber arkitekten med utviklingen av en vannplattform som skal sample plastavfall i hav og elver.

Les mer

GROHEs vann- og energisparende teknologier og produkter

GROHE har utviklet en serie vannbesparende produkter som bruker mindre vann, men som ikke reduserer ytelsen av produktet. Kraner med EcoJoy-teknologi bruker for eksempel en mengdebegrenser for å redusere vannforbruket fra 10 liter per minutt til litt over fem liter.

Med GROHE SilkMove ES kan du spare energi ved at kranen kun gir kaldt vann når hendlen er posisjonert i midte posisjon. Slik unngår du unødvendig bruk av varmtvann.

GROHE Blue gir filtrert og avkjølt vann, med eller uten kullsyre - rett fra kranen.

Les mer