GROHE OPPNÅR CO2-NØYTRAL PRODUKSJON

Vi hører om det nesten daglig: temperaturer øker, havnivået stiger og isbreer smelter. Siden CO2-utslipp er en av hovedårsakene til klimaendringer, har GROHE forpliktet seg til å være en av de første ledende sanitærprodusentene som har en CO2-nøytral produksjon.

For å nå målet om en CO2-nøytral produksjon har GROHE utelukkende brukt grønn energi siden juli 2019 ved alle produksjonsanleggene i Tyskland. Som et resultat har alle LIXIL-anlegg vært CO2-nøytrale siden april 2020. Sanitærprodusenten vil kompensere for uunngåelige CO2-utslipp gjennom to kompensasjonsprosjekter, et vannkraftverk i India og et vedlikeholdsprosjekt i Malawi. Disse prosjektene bidrar i tillegg til økologisk og sosial utvikling i miljøene.

Denne milepælen er et resultat av bærekraftsarbeidet som GROHE har gjort. I sine produktlinjer investerer GROHE forskning og utvikling for å produsere intelligente, bærekraftige løsninger som bidrar til å spare vann, energi og avfall uten å gå på kompromiss med komfort og ytelse. I tillegg forbedrer GROHE hele tiden bærekraften til produksjonsprosessene sine med materialbesparende teknologier som 3D-printing.

VANNKRAFT FOR REN ENERGI

HIMACHAL PRADESH INDIA

Prosjektet er lokalisert i Satluj River mellom Karcham og Wangtoo i den nordlige delstaten Himachal Pradesh. Som vannkraftverk bruker prosjektet elvas naturlige strømning til å genrerere energi. I tillegg er det ingen reservoar der vannet midletidig lagres, og dermed unngås de potensielle negative miljøpåvirkninene av vannlagring. I det underjordiske tubinhuset drives fire Francis-turbiner av kraften fra elvevannet før vannet føres tilbake til elveleiet nedenfor. All kraften som genereres føres inn i det nordindiske strømnettet og erstatter konvensjonelt generert elektrisitet som hovedsakelig kommer fra kullkraftverk.

VEDLIKEHOLD AV BOREHULL FOR REN VANNTILFØRSEL

DOWA & KASUNGU MALAWI

I prosjektets distrikter Dowa og Kasungu i Malawi lever rundt halvparten av befolkningen uten tilgang på rent drikkevann. Noe av problemet er at rundt en tredjedel av de eksisterende borehullene ikke kan brukes på grunn av slitasje. Å reparere ødelagte borehull forbedrer levekårene for menneskene som bor der. I tillegg gjør prosjektet det mulig å sette opp finansieringsmekanismer for å sikre at borehullene opprettholdes på lang sikt av landsbybefolkningen, og dermed garantere at de vil være i brukbar tilstand i årene som kommer. De fleste borehull drives av en håndpumpe. Det pumpede vannet er rent og kan konsumeres uten ytterligere behandling. Dette reduserer også karbonutslipp, siden vann ellers ville blitt renset ved å bruke drivstoff for å koke det.