BÆREKRAFT ER MER ENN Å SPARE PÅ RESSURSER. SOSIALT ANSVAR ER EN VIKTIG DEL AV GROHES BÆREKRAFTSSTRATEGI

Pacific Garbage Screening Project

Marcella Hansch har et mål. Faktisk, så har hun fler: hun ønsker å rense havene, gjenbruke søppelet og å lære andre om bærekraft. Prosjektet hennes Pacific Garbage Screening (PGS)som er støttet av GROHE, skal bistå disse tre visjonene. Sammen med et team bestående av forskere, ingeniører og marinbiologer har Hansch startet på et prosjekt om å utvikle en vannplattform som skal rense hav og elver for avfall. Deretter vil plasten gjenbrukes på en mer bærekraftig måte.

Intervju med Marcella Hansch

Kan du forklare hva Pacific Garbage Screening handler om?
Prosjektet har to fokusområder. Det ene er å utvikle en teknologi som renser hav og elver for plastavfall og videre resirkulere dette på en bærekraftig måte. Det andre er å øke bevisstheten om plastproblemet gjennom PR og kommunikasjon for å få fler til å endre atferd.

Hvordan ble du involvert i prosjektet?
Det hele startet for seks år siden da jeg dykket. Noe rørte ved føttene mine og jeg ble sjokkert fordi det jeg trodde var en stor fisk var faktisk en plastflaske. Det var da jeg innså at det var mye mer plast rundt meg enn fisk. Fra den dagen av begynte jeg å se plast overalt: på stranden, i gatene, på butikken og hjemme.

Hvordan har prosjektet utviklet seg så langt?
Fra et teknisk synspunkt startet vi med denne visjonen for å rense havet. I diskusjoner med mange eksperter, spesielt marinbiologer, innså vi at havet faktisk ikke er det beste stedet å starte, fordi dette er plastens endelige destinasjon. Vel fremme synker mye av det til større dybder og gjør skade. I tillegg er all plasten som flyter rundt allerede dekket av mikrober og andre organismer.. Vårt nye fokus er å implementere disse plattformene i elver og elvemunninger, fordi 80 % av all landbasert plast som kommer ut i havet renner fra elver og ut i havet, og vi ønsker å stoppe den der før den kommer ut i havet.

Hva er dine kortsiktige og langsiktie mål med prosjektet?
Det kortsiktige målet er å utvikle en prototype innen de neste to årene, som vi kan implementere i elver. Det langsiktige målet vil ikke bare være å implementere det i Tyskland og Europa, men også i asiatiske og afrikanske elver der det kommer mest plast i havet. Vi ønsker også å finne en bærekraftig måte å resirkulere plasten på. Og selvfølgelig å etablere et verdensomspennende utdanningsprogram for å motivere folk til å endre livsstil.

Hvilke teknologier kan bidra til å behandle plasten for å sikre at det er så bærekraftig som mulig?
Fordi materialgjenvinning ikke nødvendigvis er det beste alternativet for nedbrutt plast, legger vi til et par samarbeidspartnere for å se nærmere på ulike muligheter. En ville være å lage olje av plasten. En annen tilnærming vil være å gassifisere det for å få hydrogen, som skal brukes på en bærekraftig måte til energi. Eller vi kan kanskje jobbe med mikrober som kan bryte ned molekylstrukturen til plasten og komposittplasten, som også kan oppgradere de grunnleggende komponentene for å skape nye produkter av høyere verdi.

Lignende prosjekter har møtt på både logistiske og tekniske utfordringer. Hvorfor tror du dette prosjektet er annerledes?
Jeg tror at vår er annerledes ved at vi ikke bare fokuserer på plasten som flyter på overflaten, men også på de mindre partiklene under. Og jeg tror vi kan ha en større innvirkning på problemet fordi vi har tilpasset løsningen vår for å passe med elver og elvemunninger. Mange prosjekter fokuserer også bare på de tekniske løsningene, men de tenker ikke på utdanning. Vi viser også folk at alle kan gjøre en endring, og bevissthet er det første trinnet i å stoppe plastproblemet før det i det hele tatt starter.

Hvordan kan forbrukere støtte deg?
Vi er alltid på utkikk etter donasjoner fir å hjelpe oss med å gjøre dette prosjektet til virkelighet. Du kan bli medlem fra bare 12 euro i året: Ikke så mye, men det hjelper oss med å fortsette arbeidet vårt. Bortsett fra det kan alle gi et lite bidrag til bærekraft i hverdagen - ingenting er for lite til å gjøre en forskjell.

I hjertet av bærekraft er en sterk ansvarsfølelse – et ansvar som naturlig strekker seg fra miljø og mennesker til samfunnet generelt. Og spesielt vanskeligstilte samfunn. Det er derfor GROHE og våre ansatte aktivt støtter samfunnsforbedringsprosjekter over hele verden.

GROHE Dual Tech Program

Siden 2009 har GROHE Dual Tech-programmet, i samarbeid med Don Bosco Mondo e.V., tilbudt unge mennesker i utviklingsland en sjanse til å lære yrket som rørlegger.

Prosjektet vant førsteprisen i “Innovation Competition for Professional Training in Developing Countries”, tildelt av det tyske føderale departementet for økonomisk samarbeid og utvikling.

Forvandle vann til mat

I Saudi Arabia, Tyrkia, Egypt og Jordan, har vi lansert prosjektet “Turn Water Into Food”. Dette initiativet, i samarbeid med moskeer, bygger på distribusjon av mat til vanskeligstilte mennesker. Denne unike ideen er basert på å forvandle vannet som spares ved å innrede moskeer med selvlukkende kraner til mat. Fram til nå har prosjektet støttet mer enn 2360 familier med et måltid.

Les mer

LIXIL Community Day

I 2017 startet vi med LIXIL Community Day, en dag der ansatte fra alle kontorer og regioner i verden tar del i sosiale bidragsaktiviteter basert på de tre prioriterte områdene i LIXILs strategi.

Det første året deltok ca. 3,500 ansatte fra 15 land og jobbet totalt i 8,625 timer i 70 forskjellige prosjekter, inkludert installasjon av hygieniske toalettfasiliteter i skoler og tilfluktsrom for hjemløse, og tilbud om rørleggeropplæring for å hjelpe med å spare lokale vannressurser.