Ønsker du å vite om det manuelle bidetsetet passer ditt nåværende toalett?

For å se om GROHEs manuelle bidetsete passer til ditt toalett kan du bruke malen eller svare på sjekklisten nedenfor.

HVIS DU KAN SVARE "JA" PÅ FØLGENDE SPØRSMÅL KAN DU OPPGRADERE DITT NÅVÆRENDE TOALETT MED DET MANUELLE BIDETSETET FRA GROHE.

Har ditt eksisterende toalett en sirkulær form?

Har ditt eksisterende toalett en jevn overflate?

Er målet A mellom 130 og 200 mm?

Er målet B mellom 345 og 375 mm?

Er målet C høyst 375 mm lang?

Er målet D minst 497 mm lang?

Er målet E mellom 405 og 459 mm?