GROHE lanserer sine første Cradle to Cradle sertifiserte® produkter

Sikter mot en verden uten avfall

Produseres-brukes-kastes: Slik fungerer mange prosesser idag. Dyrebare ressurser brukes for å lage et produkt som kastes etter bruk. Dette har ført til en omfattende ressursutnyttelse som reduserer verdifulle ressurser og samtidig skaper et globalt avfallsproblem.

Global Risk Report 2021 slår fast at det er på høy tid å bekjempe ressursoverforbruk: “Naturressurskrisene,” definert som “et resultat av menneskelig overutnyttelse og/eller feilforvaltning av kritiske naturressurser,” er rangert som den femte “topprisiko” og forventes å bli en kritisk trussel i løpet av de neste 5-10 årene[1].

Går mot en sirkulær økonomi

Med en gjenvinningsgrad for avfall på 99 prosent og gjenvinningsandeler på opptil 80 prosent på messing, har GROHE gradvis nærmet seg en sirklær økonomi i årevis. Nå tar GROHE det neste store steget bort fra en lineær modell mot en sirkulær økonomi ved å få fire bestselgende produkter som Cradle to Cradle sertifiserte® [2] varianter. I tillegg oppnådde GROHE gullnivået direkte med alle de fire produktene som ble sendt inn for sertifisering. Etter å ha gått over til en CO2-nøytral produksjon i april 2020 og erstattet alle plastkomponenter i produktemballasje med miljøvennlige alternativer i 2021, forsterker GROHE igjen sin forpliktelse til en bærekraftig transformasjon.

Fra lineær til sirkulær - fremtidens økonomiske modell

For å gå i retning av en sirkulær okonomi har GROHE samarbeidet med sterke partnere og tatt bruk av det revolusjonerende Cradle to Cradle® (C2C) designkonseptet, som har blitt stadig viktigere for de som jobber for en sirkulær økonomi. I motsetning til en lineær modell, gjør Cradle to Cradle-konseptet GROHE i stand til å redusere bruken av nye ressurser drastisk. Et produkt blir utviklet med formål om å gjenbruke komponentene i slutten av levetiden for å utvikle nye produkter.

Veien til Cradle to Cradle sertifisert

Cradle to Cradle-konseptet er en tilnærming for å designe intelligende produkter, prosesser og systemer ved å ta hensyn til hele livssyklusen. Alle materialer forstås som næringsstoffer. Konseptet skiller mellom forbruksvarer (f.eks. naturlige fibre) som er biologisk nedbrytbare og serviceprodukter (f.eks. kraner) som brytes ned til sine orginale materialer. Derfor kan ressurser potensielt gjenbrukes i det uendelige, noe som betyr at C2C-tilnærmingen går langt utover konvensjonell resirkulering av produkter. Cradle to Cradle sertifiserte® produkter har derfor blitt vurdert for bruk av miljøsikre, sunne og resirkulerbare materialer.

"Det er en enorm mulighet for innovasjon I byggesektoren siden den står for mer enn 50 prosent av materialforbruket i verden", sier Prof. Dr. Michael Braungart som utviklet Cradle to Cradle-konseptet med William McDonough.

Veien til Cradle to Cradle sertifisert

GROHEs forskningslaboratorium i Tyskland spilte en avgjørende rolle I Cradle to Cradle sertifiseringsprosessen. "For å oppnå en sertifisering blir et produkt evaluert på følgende fem kategorier: materiell helse, gjenbruksgrad på materiell, fornybar energi, vannforvaltning og sosial rettferdighet. Hvert produkt blir deretter rangert etter prestasjonsnivå. Ved å evaluere alle komponentene var vi i stand til å få ytterligere innsikt i våre produkter, som vi vil bruke til kommende produktutviklinger" sier Torsten Meier, Leader Research and Development Fittings LIXIL International.

FIRE PRODUKTER ER SERTIFISERT

Tre kraner (BauEdge str. S, Eurosmart str. S, Eurosmart kjøkkenkran) og Tempesta dusjsett er nå Cradle to Cradle sertifisert på gullnivå. I tillegg er den bærekraftige egenskapen til BauEdge og Eurosmart forbedret ytterligere med SilkMove ES teknologi, der ES står for energisparing. Teknologien forhindrer unøvendig bruk av varmtvann ved å kun gi kaldt vann når hendelen er i midtre posisjon. Slik kan teknologien bidra til å redusere karbonavtrykket til et bygg, spesielt viktig siden karbonutslipp fra bygninger og konstruksjoner utgjør nesten 40% av globale karbonutslipp[3].

"Sertifisering på gullnivå er en bekreftelse på GROHEs forpliktelse til å transformere produktene og foretningsmodellen fra lineær til sirkulær. Ved å bruke Cradle to Cradle sertifisert produktstandard for å optimalisere bærekraften til kranene og dusjsettet, etablerer GROHE en ny måte innen sanitærindustrien for design og utvikling av produkter som er trygge, sirkulære og ansvarlig laget", sier Dr. Christina Raab, Visepresident for strategi og utvikling for Cradle to Cradle Produktinnovasjonsinstituttet.

"Å oppnå en sirkulær forretningsmodell er en lang reise, og vi er fortsatt helt i begynnelsen. Jeg er veldig stolt over at vi har nådd disse resultatene. Våre tre kraner samt vårt Tempesta dusjsett oppnådde Cradle to Cradle sertifisering på gullnivå. Sertifiseringsprosessen er krevende og den tar hensyn til alle deler av produksjonen, men gevinstene er mange: en drastisk reduksjon i forbruket av viktige ressurser. Cradle to Cradle-sertifisert produktstandard gir oss et rammeverk for å se annerledes på livssyklusen til produktene, på en måte som gjør at vi ser dem som verdifulle råvarer og kun bruker materialer som ikke skader mennesker eller miljø. Dette er den eneste måten å sikre bedre levevilkår for fremtidige generasjoner", sier Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International and Co-CEO Grohe AG.

Veien mot sirkluær fortsetter

GROHE har tatt et avgjørende steg mot en sirkulær fremtid ved å oppnå sine første Cradle to Cradle sertifiserte produkter, men reisen fortsetter. Siden baderomsprodukter vanligvis har en lang livssyklus, jobber GROHE også med å utvikle returprosesser for brukte Cradle to Cradle-kraner i fremtiden.

Les mer om Cradle to Cradle

[1]Global Risk Report, 2021, www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf.

[2]Certified in accordance to Cradle to Cradle Certified Version 3.1. The C2C Certified Product Standard is the world’s leading science-based and rigorous measure for designing and manufacturing safe, circular and responsible materials and products. Find more information here.

[3]European Commission, 2020, https://ec.europa.eu/germany/news/20201014-renovierungswelle_de