Finn showrooms og installører
Showrooms
 • Showroom
 • Installatør

Min Notatblokk

Du har ikke lagt til noen produkter

Når du har lagt produktene til notatblokken kan du laste ned listen til høyre her.

0 Produkt(er)
Last ned som PDF
Slett

Dette produktet er allerede i din Notatblokk

Vanlige spørsmål
GROHE Sense & GROHE Sense+

Oversvømmelsesalarm

Hvordan registrerer GROHE Sense en oversvømmelse?

På undersiden av GROHE Sense er det to forgylte stifter. Hvis det blir forbindelse mellom dem på grunn av vannstrømmen, utløser kortslutningen en alarm som straks sendes til appen.

Hva skjer når GROHE Sense registrerer en oversvømmelse?

En alarm sendes til deg og dine kontaktpersoner i nødsfall - som melding, SMS og e-post, avhengig av meldingsinnstillingene dine. Produktet begynner dessuten å blinke rødt og pipe. Hvis du bruker GROHE Sense avsluttes det akustiske og det visuelle signalet etter 1 time, og 23 timer senere startes det igjen (hver dag, til batteriet er tomt). Alarmen fra Sense+ avbrytes imidlertid ikke. For å avslutte alarmen fra produktet må du tørke av kontaktstiftene på undersiden av produktet med en lofri klut.

Det kommer ingen alarmlyd når min GROHE Sense registrerer en oversvømmelse

I mange tilfeller kan det ta litt tid før alarmlyden kommer. Uavhengig av dette, sendes en melding til GROHE ONDUS-appen, slik at du blir varslet så raskt som mulig.

Temperatur- og fuktighetsmåling

Hvor ofte måler GROHE Sense romtemperaturen og fuktigheten?

Temperaturen og fuktigheten måles kontinuerlig, produktet registrerer verdiene hvert 60. minutt. Fuktighets- og temperaturinformasjonen lagres daglig i GROHE ONDUS Cloud.

Hvis du ønsker mer kontroll, kan du bruke GROHE Sense+. Med GROHE Sense+ har du i tillegg mulighet til å hente de faktiske temperatur- og fuktighetsverdiene med oppdateringsknappen i appen.

Hva er forskjellen mellom GROHE Sense og GROHE Sense+?

Begge produktene måler kontinuerlig temperatur og fuktighet. GROHE Sense sender fuktighets- og temperaturinformasjonen til Cloud en gang per dag. Med GROHE Sense+ har du i tillegg mulighet til å hente de faktiske temperatur- og fuktighetsverdiene med oppdateringsknappen i appen.

Måler GROHE Sense absolutt eller relativ luftfuktighet?

GROHE Sense måler den relative luftfuktigheten. Den relative luftfuktigheten er temperaturavhengig. En luftfuktighet på 100 % vil si at luften er fullstendig mettet med vann ved den gitte temperaturen.

Installasjon

Hvor bør GROHE Sense installeres?

Installer GROHE Sense i huset ditt på steder der det er fare for oversvømmelser eller der du ønsker å kontrollere luftfuktigheten.

 • Installer GROHE Sense i kjelleren, der er sjansene ofte størst for at det kan oppstå en vannskade
 • Installer GROHE Sense under oppvaskkummer eller vasker, her oppdages lekkasjer ofte alt for sent
 • I nærheten av vaskemaskinen, for å oppdage drypp eller lekajser raskt
 • På loftet, for å registrere raskt om det trenger inn regn dersom loftsvinduer brukes til lufting

Hvordan installeres GROHE Sense?

Først laster du ned appen fra Apple App Store eller Google Play Store. Registrer deg og opprett huset og rommene dine, hvis du ikke allerede har gjort dette. Legg GROHE Sense til i ett av rommene dine, ved å klikke på pluss-symbolet (+), eller ved å legge til GROHE Sense fra katalogen. Angi et navn og definer rommet. Sett inn de 3 AAA-batteriene som er inkludert i leveransen, og opprett WLAN-forbindelsen ved å velge GROHE Sense SSID og skrive inn passordet som står på baksiden av produktet. Hvis du allerede har montert produktet, og ikke kan se passordet, tar du et bilde av det med mobilen med blitsen på.

Plasser så GROHE Sense på en jevn overflate (ikke av metall/ikke ledende) slik at stiftene berører overflaten.

Hva kan jeg gjøre hvis GROHE Sense er for stor til at den kan plasseres i det området som jeg ønsker å overvåke?

Prøv med forlengelsen 22506LN0, som har en skjøteledning på 1,2 m. Fest gulvplaten på forlengelsen til veggen med de to skruene. Plasser fjernsensorene på en jevn overflate (ikke av metall/ikke ledende), slik at stiftene berører overflaten.

Du kan også installere GROHE Sense+ hvis du både ønsker en forlengelse og et strømdrevet produkt.

Hva kan jeg gjøre hvis WLAN-forbindelsen ikke er stabil nok eller hvis WLAN-forbindelsen som trengs for tilkoblingen til GROHE Sense ikke blir funnet?

Her er det flere mulig løsninger

 • Du kan installere en repeater som forsterker WLAN-signalet i nærheten av produktet.
 • Hvis du har en UTP-forbindelse, kan du installere et Access Point eller en repeater (som regel kan du velge mellom disse to driftsmodiene) direkte på UTP-forbindelsen.
 • Det siste alternativet er å bruke strømkabelprodukter. Da installerer du en strømkabeltilkobling i nærheten av ruteren og en i nærheten av produktet. Velg et strømkabelprodukt med WLAN-funksjon, ellers trenger du likevel en repeater/Access Point.

Maskinvare

Hvor stor er GROHE Sense?

GROHE Sense er en vannsensor med Ø 84 mm og en høyde på 35 mm.

Forlengelsen består av en veggplate med Ø 84 mm og høyde 38 mm med en sensor, samt en fjernsensor med høyde 10 mm og 50 mm diameter. Denne har en skjøteledning som er 1,2 m lang.

GROHE Sense+ har samme mål som GROHE Sense og bruker samme forlengelse. GROHE Sense+ har i tillegg en strømkabel som er 0,6 m lang.

Er GROHE Sense vanntett?

GROHE Sense er beskyttet mot vannsprut (IPX3). Tørk av produktet med en gang i tilfelle en oversvømmelse. Hvis det er nødvendig å rengjøre produktet, bruker du en lofri klut. IKKE bruk rengjøringsmiddel.

Hva gjør jeg hvis batteriet er tomt?

Bytt de 3 AAA-batteriene eller, hvis du trenger permanent informasjon, kjøper du GROHE Sense+, ettersom dette produktet kobles til strømnettet og derfor ikke trenger noen batterier.

Vanlige spørsmål
GROHE Sense Guard

Registrering av rørbrudd og lekkasjer

Hva skjer hvis GROHE Sense Guard ikke har strøm?

For at du skal være sikker på å få tilførsel av vann også når strømmen er borte, vil ventilen være åpen i løpet av denne perioden. Du ser også i appen at systemet ikke er koblet til. Så snart strømtilførselen er gjenopprettet, starter systemet igjen.

Hva skjer hvis GROHE Sense Guard ikke har internettforbindelse?

GROHE Sense Guard fungerer likevel. Hvis det skulle oppstå et rørbrudd blir dette registrert og vannet stengt av. Dataene blir oppdatert med en gang forbindelsen er gjenopprettet, ettersom systemet har et mellomlager på opptil 30 dager, avhengig av forbruksmønsteret ditt. Tilkoblings-LEDen lyser rødt i dette tilfellet.

Installasjon

Hvordan installeres GROHE Sense Guard?

GROHE anbefaler at monteringen utføres av en autorisert installatør, ettersom monteringen skjer i nærheten av vannmåleren, og feil montering kan påvirke vannforsyningen til hele huset. Følg alltid den tekniske produktinformasjonen som leveres med produktet eller den detaljerte versjonen på nettet. Du kan også se en monteringsvideo på vår nettside eller på YouTube.

Vi anbefaler dessuten å montere GROHE Sense Guard med vårt veggmonteringssett 22501000 som garanterer en sikker montering.

Hvordan kobles GROHE Sense Guard til GROHE ONDUS appen?

Først laster du ned appen fra Apple App Store eller Google Play Store. Registrer deg og opprett huset og rommene dine, hvis du ikke allerede har gjort dette. Legg GROHE Sense Guard til ett av rommene dine, ved å klikke på pluss-symbolet (+), eller ved å legge den fra katalogen. Angi et navn og definer et navn på rommet. Slå på GROHE Sense Guard og opprett WLAN-forbindelsen ved å velge GROHE Sense Guard SSID og skrive inn passordet som står på baksiden av produktet. Hvis du allerede har montert produktet, og ikke kan se passordet, tar du et bilde av det med mobilen med blitsen på.

Hva kan jeg gjøre hvis internettforbindelsen ikke er stabil nok eller hvis internettforbindelsen som trengs for tilkoblingen til GROHE Sense Guard ikke blir funnet?

Her er det flere mulig løsninger

 • Du kan installere en repeater som forsterker WLAN-signalet i nærheten av produktet.
 • Hvis du har en UTP-forbindelse, kan du installere et Access Point eller en repeater (som regel kan du velge mellom disse to driftsmodiene) direkte på UTP-forbindelsen.
 • Det siste alternativet er å bruke strømkabelprodukter. Da installerer du en strømkabeltilkobling i nærheten av ruteren og en i nærheten av produktet. Velg et strømkabelprodukt med WLAN-funksjon, ellers trenger du likevel en repeater/Access Point.

Sikkerhet

Kan en hacker slå av vanntilførselen min?

GROHE legger stor vekt på å garantere en sikker og beskyttet bruk av produktene sine. Derfor bruker vi de mest oppdaterte sikkerhetstiltakene for å hindre ikke tiltenkt bruk eller brudd på personvernet og for å beskytte privatlivet ditt. GROHE vil i tillegg gjøre firmware-oppdateringer tilgjengelig ved behov. Disse distribueres via appen. Hvis hackere skulle lykkes med å bryte seg inn i systemet, er vanntilførselen alltid sikret hvis du trekker ut strømkabelen. Du kan da senere utføre en oppdatering med en gang en firmware-oppdatering er tilgjengelig.

Vanlige spørsmål
GROHE ONDUS App

Kompatibilitet

Hvilke mobile enheter og operativsystemer støttes av GROHE ONDUS appen?

Apple mobile enheter med iOS versjon 9.0 eller høyere og Android mobile enheter med Android 4.3 eller høyere støttes.

Forutsetning for alle produkter:

 • Min. 160 dpi pikseltetthet
 • Min. 320x470 piksel oppløsning

Hvilke andre Smart Home-produkter kan kobles til GROHE app?

Ved lansering er det ingen andre produkter som kan kobles til. GROHE planlegger i nær framtid samarbeid som baserer seg på kommunikasjonsstandardene WIFI og Bluetooth, der tilkoblingene vil basere seg på disse protokollene.

Hvilke tilkoblingsprotokoller bruker GROHE-produkter for GROHE ONDUS Cloud?

GROHE-produkter bruker WIFI-protokollen for å opprette en forbindelse til den lokal ruteren. Ruteren må støtte HTTPS, 2,4 Ghz og IEEE 802.11b/g/n. Port 80 må være åpen og bare WLAN-kanalene 1-11 kan brukes.

Jeg finner ikke GROHE ONDUS-appen i App Store eller Google Play Store.

GROHE Sense og GROHE Sense Guard selges kun i Europa og Midt-Østen. Det er ikke mulig å laste ned appen i andre land.

Meldinger og feil

Mottar jeg bare meldinger når jeg er koblet til mitt lokale WLAN?

Nei, du må ha en fungerende internett-forbindelse, for å motta push-meldinger på smarttelefonen. Dette kan enten være via mobilnettet eller en annen WLAN-forbindelse. GROHE ONDUS kan også sende informasjon til deg eller andre kontaktpersoner i nødsfall per e-post eller SMS.

Hvordan kan jeg forsikre meg om at jeg ser meldinger og advarsler på låst skjerm på smarttelefonen?

Kontroller om GROHE ONDUS har tilgang til å vise meldinger når skjermen er låst i innstillingene på smarttelefonen.

Appen min fungerer ikke lenger. Hva kan jeg gjøre?

 • Kontroller internett-forbindelsen og gjenopprett ev. forbindelsen til mobilnettet eller WLAN
 • Start appen på nytt
 • Forsikre deg om at du bruker den nyeste versjonen av appen. Kontroller i Apple App Store eller Google Play Stor om det er oppdateringer tilgjengelig
 • Hvis dette ikke løser problemet, kan du ta kontakt med GROHE support.

Jeg får opp en feilmelding når jeg klikker på aktiveringskoblingen i e-posten.

Aktiveringskoblingen er kun gyldig i 24 timer. Etter dette må du be om en ny aktiveringskobling. For å gjøre dette, må du logge deg på GROHE ONDUS-appen med de valgte kontoopplysningene.

Sikkerhet og personvern

Hvilke data blir lagret?

GROHE ONDUS lagrer bare data som er nødvendig for at produktet ditt skal fungere som tenkt. Mer informasjon finner du i personvernerklæringen i appen.