SMART – Vilkår for medlemskap og bruk

1. Omfang og innhold

Bruk av mobilapplikasjonen "SMART Reader" (heretter "APP") levert av GROHE Aktiengesellschaft og/ eller tilknyttede selskaper ("GROHE") og webportal www.grohesmart.com (heretter "portalen") er underlagt følgende vilkår for bruk.

2. Tekniske krav og tilgjengelighet

For tekniske vilkår for bruk av APP, vennligst se de separate bruksvilkårene som er oppgitt i de respektive nedlastingsområdene.

GROHE gjør sitt ytterste for å sikre at både APPen og portalen, og informasjonen som tilbys av de er tilgjengelig og riktig. Brukeren fraviker eventuelle rettslige krav ved manglende tilgjengelighet.

GROHE skal ikke holdes ansvarlig for mangler i informasjonen, programvaren eller dataene, og spesielt for korrektheten, fullstendigheten og nøyaktigheten av den, med hensyn til informasjon, programvare og data som tilbys gratis.

3. Registrering og bruk av tjenester

En firmaregistrering til SMART er nødvendig for å få tilgang til og bruke APPen og portalen. Registrering kan gjøres av enhver juridisk eller voksen person som enten er eier av ett eller flere rørleggerselskaper, eller som er autorisert av et selskap. Andre bedriftsmedarbeidere (medlemmer) kan også registrere seg og samle bonuspoeng til SMART-kontoen til det registrerte selskapet. Bonuspoeng er det registrerte selskapets eiendom.

Ingen lovlig rett til å registrere eller bruke APPen og portalen er herved underforstått. GROHE forbeholder seg retten til å nekte og registrere et selskap eller et medlem som allerede er medlem og deltar i SMART-programmet.

Registrering til portalen krever at all nødvendig data føres inn i portalen. Dette inkluderer ditt for- og etternavn, samt informasjon om firmaet der du er ansatt som rørlegger (medlem), eller som du ønsker å registrere SMART-tilgang som eier. Etter registrering vil din SMART-konto være tilknyttet kontoen til firmaet ditt. Du må kun oppgi riktig informasjon om deg selv og din bedrift. Du kan ikke sette opp mer enn en konto når du bruker APPen. Du må oppdatere SMART-kontoen din, og angi hvilken kapasitet du registrerer som (selvstendig næringsdrivende, ansatt eller bedrift). Hvis du registrerer deg som en ansatt i et rørleggerfirma, må du registrere deg med arbeidsgivers samtykke og bekreftelse.

Ved tilfeller der autentisering av innloggingsdata mislykkes og/eller falsk informasjon eller data har blitt sendt med registreringen, og/eller ved mistanke om tilsynelatende misbruk av APPen eller portalen, og/eller ved skade eller forringelse av ytelsen til APPen eller portalen, og/eller ved tilfeller av alvorlig brudd på disse bruksvilkårene forbeholder GROHE seg retten til å blokkere og slette kontoen din.

4. Bonuspoeng

Enkelte GROHE-produkter har en «Tracking UPI-kode» øverst på emballasjen. Hvis du har kjøpt et GROHE-produkt som beskrevet ovenfor, kan du angi denne koden i APPen. Hver gang du oppgir en UPI-kode, vil det krediteres bonuspoeng til kontoen din. Disse bonuspoengene kan byttes til belønninger i portalen.

UPI-koder kan, og kan ikke, finne sted på et hvilket som helst GROHE-produkt. Enhver kode kan bare innløses en gang. Hvis koden allerede er innløst, eksisterer ingen juridisk rett til å konvertere den til bonuspoeng.

Bonuspoeng er gyldige for det året de er påløpt (fra omregningstidspunktet), og i ett år deretter. Poengene utløper automatisk etter den tiden.

Ved misbruk av bonuspoengprogrammet, spesielt ved innløsing av UPI-koder uten å kjøpe produkter, forbeholder GROHE seg retten til å slette bonuspoengene og blokkere eller slette kontoen din.

Premiene som kan innløses med SMART-bonuspoeng, er de som er spesifisert på portalen. Ett SMART-bonuspoeng har en sammenlignbar verdi i denne utvekslingen på € 0,10. GROHE skal ikke forplikte seg til å bytte bonuspoeng dersom belønningen er gitt. Bonuspoeng trekkes fra din poengkonto. GROHE påtar seg ingen garanti eller ansvar for belønninger som er gjort under bonuspoengprogrammet.

SMART-bonuspoeng kan ikke innløses i kontanter/penger.

5. Premieutdeling

GROHE skal foreta ytterligere premieutdelinger basert på innløsning av visse UPI-koder. Premieutdeling skal etter eget skjønn være av GROHE. Det skal finne sted med jevne mellomrom og uregelmessige intervaller og vil ikke bli annonsert på forhånd. GROHE har rett til å opphøre premieutdelingen når som helst uten forutgående varsel.

Vinnerne vil bli varslet om premier via e-post og APPen. Vinnernavn vil ikke bli publisert. GROHE skal ikke lenger være forpliktet når premier har blitt tildelt vinnerne. Premiene tilhører deg personlig og ikke til din bedrift. GROHE påtar seg ingen garanti eller ansvar for premier tildelt i utdelinger.

6. Skatter, avgifter og annet

Eventuelle skatter, avgifter og tilbakeholdelse i forbindelse med innløsning, bruk og akseptering av belønninger og premier som en del av dette programmet er medlemmets ansvar.

Eventuelle forpliktelser med skatterapportering, eller forspliktelser generelt, ved medlemskap i SMART-ordningen er medlemmets og deres arbeidsgivers ansvar.

7. Oppsigelse av SMART-programmet

Videre forbeholder GROHE seg retten til å si opp muligheten til å registrere produktkjøp via den gratise APPen og portalen, når som helst uten forvarsel. Medlemmer vil bli varslet om slik oppsigelse via e-post eller annen måte, for eksempel i tekst på internettportalen. Fra det tidspunkt vil medlemmene ikke lenger kunne registrere SMART-poeng og dermed ikke lenger kunne skaffe flere eller nye SMART-poeng som kan innløses. SMART-poeng registrert frem til det tidspunktet vil ikke bli påvirket og kan fortsatt bli innløst til premier. GROHE skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav om skader som oppstår ved terminering av SMART-programmet.

8. Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter (for eksempel opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter) relatert til opplastet innhold, data og andre elementer skal forbli under det eksklusive eierskapet til GROHE eller dets lisensgivere, og er beskyttet av lov om opphavsrett og varemerker. Alt innhold er kun ment for brukerens personlige opplysninger. All annen bruk, spesielt gjenbruk, distribusjon av bilder og tekst, eller å gjøre tekst og bilder tilgjengelig offentlig, er ikke tillatt uten GROHEs samtykke.

GROHE gir en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke den oppgitte informasjonen, programvaren og dokumentasjonen på APPen og portalen, forutsatt at bruken overholder bestemmelsene i disse bruksbetingelsene. Annen eventuell bruk er forbudt.

Informasjon som er oppnådd ved å få tilgang til APPen og portalen, er kun til personlig bruk og informasjonsformål.

Data hentet fra spørreskjemaer kan ikke brukes helt, eller delvis, for å etablere en proprietær database, for eksempel i medieformat og/eller for kommersiell databehandling eller informasjonsutveksling og/eller annen kommersiell bruk.

Det er forbudt å knytte, integrere eller kombinere APPen eller portalen eller individuelle elementer med annen programvare eller databaser eller meta-databaser.

9. Ingen garanti for korrekthet og fullstendighet

GROHE gir ingen garanti for korrektheten eller fullstendigheten av informasjonen, teksten, grafikken, koblingene eller annet innhold som finnes i APPen og portalen til spesifikke bruksområder.

GROHE forbeholder seg retten til å endre og/eller oppdatere informasjonen som er gitt i APPen og portalen og belønningene som tilbys når som helst uten forhåndsvarsel. Videre kan spesifikasjoner eller generelle beskrivelser av tekniske evner inngår kanskje ikke være tilgjengelige i noen tilfeller.

10. Ansvar

(1) Ved skade på liv, kropp eller helse som skyldes et uaktsomt brudd på GROHEs forpliktelse eller ved forsettlig eller uaktsomt brudd på forpliktelse fra en juridisk representant eller agent på kontrakt, er GROHE ansvarlig uten begrensning.

(2) I alle andre tilfeller skal GROHEs ansvar begrenses til hendelser av ondsinnet hensikt og grov uaktsomhet. Det samme gjelder for sine representanter og kontraktansatte. Ved en mindre forsømmelse skal GROHEs ansvar begrenses til brudd på enhver forpliktelse av særlig betydning for å oppnå formålet med avtalen. Ethvert ansvar herunder skal være begrenset til de skader som med rimelighet kunne forventes, og som typisk kan forventes i henhold til denne avtalen.

(3) Ansvar i henhold til tysk lov om produktansvar skal forbli upåvirket herved (§ 14 ProdHG).

(4) GROHE skal ikke være ansvarlig for skade, for eksempel tap av data som pådras under bruk av denne applikasjonen.

11. Personvernbeskyttelse

Dine personlige opplysninger (fornavn, etternavn, e-postadresse) vil kun bli brukt av GROHE i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse.

Personlige brukerdata lagres kun av GROHE i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålet i denne avtalen. Innsamlede data vil ikke bli solgt eller avslørt eller overført til tredjepart.

Ved å godta disse vilkårene tillater du at bruk av APPen og portalen skal lagres i en brukerprofil og analyseres.

Ved å godta disse vilkårene tillater du at dine personlige opplysninger brukes av GROHE til å sende nyhetsbrev og tilpasset annonsering til deg eller din bedrift. Ved å registrere, bekrefter du at du har fullmakt til å godta annonsering på vegne av firmaet ditt. Erklæringen om samtykke til å motta nyhetsbrev kan oppheves når som helst, som er gjeldende for tiden fremover. En egen lenke er gitt i hvert nyhetsbrev slik at du kan tilbakekalle samtykket når som helst.

Brukeren har rett til å motta gratis informasjon om personlig informasjon lagret hos GROHE og beholder retten til å korrigere, blokkere eller slette disse dataene.

I tilfeller der du har gitt samtykke til å lagre eller behandle dataene dine, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst, gjeldende fra det tidspunktet og fremover.

Du kan be om å slette registreringen når som helst. I så fall skal GROHE slette alle brukerdata og andre lagrede personopplysninger så snart de ikke lenger er påkrevd.

12. Gjeldende lov

Disse forholdene skal styres av og tolkes i samsvar med tysk lov. Anvendelse av FNs kontrakts konvensjon for internasjonalt salg av varer er utelukket.

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste brukeropplevelsen på nettsiden vår. Hvis du fortsetter besøket, antar vi at du ønsker å motta alle informasjonskapsler. Finn mer detaljert informasjon om hvordan informasjonskapsler blir brukt på dette nettstedet i vår personvernerklæring