GROHE er en av 50 bærekraftsledere

Kortfilmen er en del av det globale bærekraftsinitiativet "50 Sustainability & Climate Leaders,” der GROHE er valgt sammen med 49 andre internasjonale selskaper. Som pionerer i sine respiktive bransjer demonstrerer selskapene hvordan de er aktivt forpliktet til en bærekraftig fremtid basert på FNs 17 bærekraftsmål. GROHE bruker også milepæler fra sin 20-årige forpliktelse til bærekraft for å illustrere de innovative tilnærmingene til å gjøre bærekraft til kjernen i sine forretningsaktiviteter og hvordan det ser på denne transformasjonen som en økonomisk mulighet.

Bak kulissene til GROHEs bærekraftsledelse

Fremfor alt er grunnlaget for alle forpliktelser innen bærekraft å utfordre det som allerede er. Grunnleggende endringer, som de GROHE har gjort de siste 20 årene, innebærer viktigheten av å ta nye utfordringer. GROHE implementerer bærekraft over alle områder. Det hele starter med produktutvikling, som kombinerer en økologisk tilnærming med funksjonalitet gjennom teknologier som EcoJoy: Vannforbruket reduseres med opptil 50%, mens ytelsen forblir den samme. Utviklingssenteret på Hemer med sine 160 ansatte forsker og utvikler kontinuerlig nye innovasjoner og tilnærminger for å skape enda mer miljøvennlige produkter og løsninger i fremtiden.

Siden april 2020 har GROHE vært en av de første ledende produsentene i sanitærindustrien som har produsert CO2-nøytrale produkter. Med gjenvinningsgrad på mer enn 90 prosent nærmer merket seg en sirkulær økonomi.

*GROHEs bærekraftstrategi er basert på FNs bærekraftsmål. De overordnede 17 målene for bærekraftig utvikling er en del av «2030 Agendaen for Bærekraftig Utvikling», som ble vedtatt av alle medlemslandene i FN i 2015. De inkluderer konkrete mål for presserende utfordringer som fremadskridende klimaendringer, økende ulikheter eller vannforurensning som må tas tak i. Du finner mer informasjon her.